วันที่   19   กรกฏาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปะการัง
08.30-16.30 น.
  - การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ระบบออนไลน์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นาง อุราวรรณ ผู้วานิช
ห้องประชุมพรรั้ง
13.00-16.30 น.
  - ประชุมให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล (HR Clinic)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นางสาวกนกวรรณ ถ้อยทิม
ห้องประชุมสวัสดิการ
13.00-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในหน่วยงาน สพป.ระนอง
  - ขอใช้
 14  นางสาว อุษามณี เชิดชู